In de gemeente Losser zijn meerdere ondernemersverenigingen actief. Het doel van de nieuwe platform SOGL is het om samen probleemstukken te bespreken, samen organiseren en samen de belangen van onze leden te behartigen. 

CML
Centrum management Losser
Samen met de ondernemers willen wij ons inzetten om economische vitaliteit en kwaliteit van het centrum van Losser te verbeteren.
SPL
Stichting Parkmanagement Losser

Het doel van de stichting is het verbeteren van de kwaliteit van ondernemen op deze terreinen.
LOC
Losserse Ondernemers Club
Voorzitter: de heer M. Damhuis
penningmeester: de heer H. Bruins
secretariaat: de heer R. Davina 
OCL
Ondersteuning Carnaval Losser
Voorzitter:
Penningmeester: Jos Verhoeven
Secretaris: Eric Keizers
De OCL is een businessclub die het voor iedereen mogelijk wil maken dat hij prins, jongerenprins of jeugdprins van Losser kan worden. Door middel van de door de OCL georganiseerde Haringparty en de daar gehouden veiling ondersteunt de OCL ook lokale goede doelen. Ten behoeve van jaar deelnemers organiseert de OCL onder andere de haringparty en een buutavond.
RT186
Ronde Tafel 186 Losser
De Tafelronde 186 Losser is een enthousiaste en actieve club waarin onderlinge (internationale) vriendschap, kennis & ervaringen en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de (Losserse) gemeenschap centraal staan.
OCO
Ondernemers Club Overdinkel
Penningmeester: de heer M. Visser
Secretariaat: mevrouw D. Bellers
Het belangrijkste doel van onze vereniging is het verbinden van ondernemers gevestigd en/of woonachtig in Overdinkel en het onder de aandacht brengen van de dienstverlening van alle aangesloten ondernemers bij de inwoners van Overdinkel.
Tourist info
De Lutte Losser Beuningen
Schatkamer promotie is gericht op het inzetten van strategische marketingmiddelen om de promotie van (met name) de ondernemers uit de gemeente te ondersteunen en verbeteren. Intensief samenwerken met veel stakeholders is onze kracht.
Horeca Dinkeldal
Kijk hier: www.khn.nl/dinkeldal