In de gemeente Losser zijn meerdere ondernemersverenigingen actief. Het doel van de nieuwe platform SOGL is het om samen probleemstukken te bespreken, samen organiseren en samen de belangen van onze leden te behartigen. 

CML
Centrum management Losser
Een samenwerkingsverband van en voor alle ondernemers in het centrum van Losser. Samen met de ondernemers willen wij ons inzetten om economische vitaliteit/kwaliteit van het centrum van Losser te verbeteren. Een centrum dat goed bereikbaar is, gastvrij en aantrekkelijk om te verblijven. Samen de handen in elkaar slaan, over grenzen heen denken en handelen, continu het centrum verbeteren in alle opzichten zijn de uitdagingen waar wij voor staan.
SPL
Stichting Parkmanagement Losser
Losser kent meerdere locaties waar bedrijven te vinden zijn. De meeste bedrijven zijn gevestigd op de industrieterreinen “de Pol” en “de Zoeker Esch”. Mede op initiatief van “Ondernemend Losser” is in 2009 de Stichting Parkmanagement Losser opgericht. Ons doel van de stichting is het verbeteren van de kwaliteit van ondernemen op deze terreinen.
LOC
Losserse Ondernemers Club
Vereniging LOC heeft als eerste doelstelling ondernemers met elkaar in contact te brengen. Ondernemers die woonachtig zijn in de gemeente Losser of hun bedrijf hier gevestigd hebben. Het opdoen van nuttige contacten, het netwerk van de ondernemers vergroten en uiteindelijk een bijdrage leveren aan succesvol ondernemerschap. Dit alles met een informeel karakter, maar wel met een informatief gedeelte.
OCL
Ondersteuning Carnaval Losser
De OCL is een businessclub die het voor iedereen mogelijk wil maken dat hij prins, jongerenprins of jeugdprins van Losser kan worden. Door middel van de door de OCL georganiseerde Haringparty en de daar gehouden veiling ondersteunt de OCL ook lokale goede doelen. Ten behoeve van jaar deelnemers organiseert de OCL onder andere de haringparty en een buutavond.
RT186
Ronde Tafel 186 Losser
De Tafelronde 186 Losser is een enthousiaste en actieve club waarin onderlinge (internationale) vriendschap, kennis & ervaringen en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de (Losserse) gemeenschap centraal staan.
OCO
Ondernemers Club Overdinkel
Het belangrijkste doel van onze vereniging is het verbinden van ondernemers gevestigd en/of woonachtig in Overdinkel en het onder de aandacht brengen van de dienstverlening van alle aangesloten ondernemers bij de inwoners van Overdinkel.
Tourist info
De Lutte Losser Beuningen
Schatkamer promotie is gericht op het inzetten van strategische marketingmiddelen om de promotie van (met name) de ondernemers uit de gemeente te ondersteunen en verbeteren. Intensief samenwerken met veel stakeholders is onze kracht.
Horeca Dinkeldal
Kijk hier: www.khn.nl/dinkeldal
KHN heeft één belang en dat is jouw belang! Door een sterke landelijke, regionale én lokale lobby, ondersteuning en advies bij alles waar jij als ondernemer tegenaan loopt én veel financiële voordelen is jouw KHN lidmaatschap altijd van toegevoegde waarde voor jouw horeca onderneming! Samen staan we sterker!
Centrumspecialisten de Lutte
Centrumspecialisten de Lutte
Ondernemers in het centrum van De Lutte die samenwerken om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te versterken.